اجرای «صالحان» در پردیس تئاتر شهرزاد

همزمان با بازگشایی پردیس تئاتر شهرزاد، نمایش «صالحان»، اجرای عموم خود را آغاز می‌کند.

آخرین ها