ابراز نگرانی انجمن تهیه‌کنندگان مستقل از نمایش بدون مجوز آثار خارجی در شبکه‌های اینترنتی

هیأت مدیره انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران از نمایش فیلم‌ها و سریال‌های خارجی بدون پروانه نمایش در VOD ها ابراز نگرانی کرد.

آخرین ها