آیا سینمای ایران در فرانسه همچنان موفق است؟/ به مناسبت اکران «خوک» و «عرق سرد»

سینماسینما، محمد حقیقت _ فیلم‌های ایرانی در طول ۴۰ سال گذشته بیشتر از سایر کشورها در فرانسه روی پرده رفته‌اند که برخی مورد استقبال تماشاگران قرار گرفته و برخی نگرفتند.

آخرین ها