نمایش «قندِ خون» در حمایت از سه کارخانه به روى صحنه رفت

بهاره رهنما در مراسم افتتاح نمایش «قند خون»گفت: خانم ها همواره برای کار خیر پیش قدم هستند.

آخرین ها