دو نمایش پرمخاطب تئاتر دوباره به روی صحنه می‌روند

تئاتر مستقل تهران در ماه‌های آبان و آذر از دو نمایش پرمخاطب سال‌های اخیر تئاتر ایران میزبانی می‌کند.

آخرین ها