لباس جدید پادشاه دوباره در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می‌رود

لادن نازی در دومین تجربه کارگردانی، نمایش «لباس جدید پادشاه» را برای دومین بار در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می‌برد.

آخرین ها