تغییر گریم نوید محمدزاده در چند روز/ تصاویر

 نوید محمدزاده پس از چند روز که در نمایش موزیکال «الیورتوئیست» روی صحنه رفته بود، گریم خود در نقش بیل سایکس را عوض کرد.

آخرین ها