نمایشی که اکثر بازیگرانش، تماشاگران آن هستند!

تئاتر «پرواز عمود کبوتر دریایی دودی بر فراز آب‌های سرد و معتدل اقیانوس اطلس» از ۱۵ دی ماه در تماشاخانه «سپند» به روی صحنه می‌رود.

آخرین ها