استقبال از نمایش «است» تحت تاثیر موج جدید کرونا قرار گرفت

پرنیا شمس با اشاره به استقبال مناسب مخاطبان از روزهای آغازین اجرای نمایش «است» در تئاتر مستقل تهران درباره دیگر فعالیت‌هایش توضیحاتی ارائه داد.

آخرین ها