انتصاب چهار مدیر جدید جشنواره بین‌المللی فیلم وارش

دبیر نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم وارش در احکامی جداگانه مدیران چهار بخش دیگر این جشنواره را معرفی کرد.

معرفی اعضای شورای سیاست‌گذاری نهمین جشنواره فیلم وارش

اعضای شورای سیاست‌گذاری نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش معرفی و نخستین جلسه این شورا برگزار شد.

آخرین ها