سیل و آوارگی با «نگاه خیره» روی پرده می رود

فیلم داستانی “نگاه خیره” به نویسندگی و کارگردانی فرزاد خوشدست با موضوع ” مصائب بعد از سیل” به آخرین مراحل فنی رسید.

آخرین ها