بدرقه غریبانه تهیه‌کننده «سردار جنگل» و «ترن» تا خانه ابدی/گزارش تصویری

هادی مشکوه امروز از ساختمان شماره ۲ خانه‌ سینما به سمت قطعه هنرمندان بدرقه شد.

آخرین ها