نیکول کیدمن در عرصه سیاست بازی می‌کند/ سریالی درباره‌ی سیا

نیکول کیدمن در یک سریال درام جدید در نقش سرپرست ارشد سیا بازی می‌کند.

آخرین ها