سدشکنی شبکه ورزش با استفاده از یک مربی زن فوتبال

شب گذشته برنامه لذت فوتبال شبکه ورزش که به پخش فوتبال های خارجی اختصاص دارد بازی دوستانه برزیل و پاناما را در کنداکتور خود جا داده بود.

آخرین ها