«هایلایت» به پایان تولید نزدیک شد

بعد از ساخت موسیقی فیلم توسط بهزاد عبدی، کار صداگذاری و میکس به روزهای پایانی خود رسیده است.

صداگذاری «هایلایت» به نیمه رسید

صداگذاری فیلم «هایلایت» توسط حسین قورچیان به نیمه رسید.

آخرین ها