سینماسینما/ «همه چیز خوب پیش رفت»؛ فیلمی که کن را به وجد آورد

سینماسینما، محمد حقیقت- کن: فیلم «همه چیز خوب پیش رفت» ساخته فرانسوا اوزون از فرانسه همه تماشاگران را اغوا کرد.

آخرین ها