دفاع محمود گبرلو از ترکیب جدید هیئت امنای بنیاد سینمایی فارابی

محمود گبرلو در اینستاگرام خود نوشت :ترکیب جدید هیات امنائ بنیاد سینمایی فارابی قطعا بزرگترین گام برای تحول اساسی درسینمای ایران است . تجربه نشان داده هرگاه اهالی سینما عضواین هیات و آن هیات بودند کاربرد موثرو مفیدی نداشتند والا سینما که به این روز فلاکت باری نمی افتاد. دوستان سینمایی بپذیرند تنها راه نجات […]

آخرین ها