گفتگو با مجید برزگر/ فیلم‌سازی به‌مثابه کنش سیاسی

سینماسینما: احمد غلامی با مجید برزگر درباره فیلمِ «یک اتفاق ساده» سهراب شهیدثالث گفت‌وگو کرده که در روزنامه شرق منتشر شده است. این گفتگو را می‌خوانید:

آخرین ها