سینمای کودک در اغماست

مسعود کرامتی بازیگر و کارگردان می‌گوید سینمای کودک بازاری ندارد و قرار نیست فیلمی برای آن ساخته شود.

آخرین ها