پادکست جهان پهلوان تختی (۵)/ فیلمنامه‌ای از علی حاتمی

پادکست «جهان پهلوان تختی»، قسمت پنجم از فصل اول، فیلمنامه‌ای به قلم: علی حاتمی، موسیقی‌‌های منتخب از: اسفندیار منفردزاده، گویندگی و اجرا: حسام مقامی‌کیا

پادکست «جهان پهلوان تختی» (۴)/ فیلمنامه‌ای از علی حاتمی

سینماسینما: پادکست «جهان پهلوان تختی»_قسمت چهارم از فصل اول، فیلمنامه‌ای به قلم: علی حاتمی، موسیقی‌‌های منتخب از: اسفندیار منفردزاده، گویندگی و اجرا: حسام مقامی‌کیا

پادکست جهان پهلوان تختی/ فیلمنامه‌ای از علی حاتمی، بخش سوم

سینماسینما: پادکست «جهان پهلوان تختی»_قسمت سوم از بخش اول، فیلمنامه‌ای به قلم: علی حاتمی، موسیقی‌‌های منتخب از: اسفندیار منفردزاده، گویندگی و اجرا: حسام مقامی‌کیا

پادکست جهان پهلوان تختی، فیلمنامه‌ای از علی حاتمی/ بخش دوم

«جهان پهلوان تختی»_قسمت دوم از فصل اول، فیلمنامه‌ای به قلم: علی حاتمی، موسیقی‌‌های منتخب از: اسفندیار منفردزاده، گویندگی و اجرا: حسام مقامی‌کیا

پادکست جهان پهلوان تختی، فیلمنامه‌ای از علی حاتمی/ بخش اول

سینماسینما، پادکست: «جهان پهلوان تختی»_قسمت اوّل از فصل اول، فیلمنامه‌ای به قلم: علی حاتمی، موسیقی‌‌های منتخب از: اسفندیار منفردزاده، گویندگی و اجرا: حسام مقامی‌کیا

آخرین ها