ویم وندرس از تجربیاتش در کن گفت

فیلمساز مولف آلمانی در گفتگویی از تجربیاتش در کن و نیز فیلم جدید مستندش با عنوان «پاپ فرانسیس، مردی با کلام خودش» حرف زد.

سم شپارد از دنیا رفت

 سم شپارد، نویسنده و بازیگر سرشناس در ۷۳ سالگی از دنیا رفت.

آخرین ها