قسمت پنجم مستند «پاژ» محمدعلی سجادی ساخته شد/ جای خالی شاهنامه در سینما و تلویزیون

کارگردان مجموعه مستند «پاژ» با اشاره به اینکه ساخت قسمت پنجم این مجموعه به پایان رسیده است تأکید کرد جای شاهنامه در سینما و تلویزیون خالی است.

آخرین ها