از امروز سینماها «آستیگماتی» می شوند/ اولین اکران مردمی، امروز در پردیس باغ کتاب

فیلم سینمایی «آستیگمات» از امروز در سینماهای سراسر کشور اکران خواهد شد.

آخرین ها