صدور پروانه ساخت غیر سینمایی برای هفت اثر

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت سه عنوان فیلم کوتاه داستانی و دو عنوان فیلم بلند داستانی و دو عنوان فیلم مستند غیرسینمایی موافقت کرد.

صدور پروانه ساخت غیرسینمایی برای پنج اثر

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت سه عنوان فیلم کوتاه داستانی و یک عنوان فیلم بلند داستانی و یک عنوان فیلم مستند غیرسینمایی موافقت کرد.

صدور پروانه ساخت غیرسینمایی برای هفت اثر

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت یک عنوان فیلم کوتاه داستانی و چهار عنوان فیلم بلند داستانی و دو عنوان فیلم مستند غیرسینمایی موافقت کرد.

صدور پروانه ساخت غیرسینمایی برای سه اثر

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت دو عنوان فیلم‌نامه بلند داستانی و یک عنوان فیلم‌نامه مستند بلند موافقت کرد.

صدور پروانه ساخت غیرسینمایی برای سه فیلم‌نامه

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت دو عنوان فیلم بلند داستانی و یک عنوان فیلم کوتاه داستانی موافقت کرد.

آخرین مصوبات شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت دو عنوان فیلم داستانی بلند و داستانی کوتاه موافقت کرد.

آخرین مصوبات شورای پروانه ساخت آثار غیر سینمایی

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت یک سریال ایرانی موافقت کرد. به گزارش سینماسینما، در جلسه اخیر شورای پروانه ساخت آثار غیر سینمایی، با ساخت سریال «ماه پیشونی» به تهیه کنندگی علی شیرمحمدی و کارگردانی فرزاد اژدری مفرد و مجموعه «شام ایرانی ۲» به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید ابوطالب موافقت شد. […]

آخرین ها