یک هنرمند تئاتر درگذشت

پرویز بشردوست هنرمند قدیمی تئاتر درگذشت.

آخرین ها