هنرمندی که به هیچ دولتمردی وابسته نبود/ پیکر پرویز تاییدی بدرقه شد

پیکر مرحوم پرویز تاییدی با یادی از شهدای حادثه تروریستی اهواز به سمت خانه ابدی بدرقه شد.

پرویز تاییدی درگذشت

مترجم و پیشکسوت تئاتر، سینما ـ بر اثر ایست قلبی در سن ۸۱ سالگی درگذشت.

آخرین ها