بسیاری از بزرگان از نویسندگان ونقاشان گرفته تا سینماگران ،در سنین بالا قادر به بازآفرینی آثار ارزشمند شده‌اند

فرشاد شیرزادی در همشهری نوشت :پرویز شهدی، مترجم منضبطی است. ساکن محله کامرانیه است و هر روز ساعت ۸:۳۰ با‌تردمیل ورزش می‌کند. صبح‌ها بعد از نرمش تا ساعت ۱۱ در آپارتمانش به ترجمه می‌پردازد. وقتی وارد اتاق کارش می‌شوی به انضباط خاص او پی می‌بری. کتاب‌های فارسی در کتابخانه و برخی کتاب‌های فرانسوی روی میز […]

آخرین ها