صحبت‌های شنیدنی سهراب شهیدثالث در یک مصاحبه تلویزیونی/ نسخه کامل گفت‌وگو + ویدئو

سینماسینما: سهراب شهیدثالث زمانی که در آمریکا بود در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کرده و بحث های جالبی درباره سینما و فیلم هایی که ساخته، مطرح کرده بود. بخش های مهم این مصاحبه در زیر می آید:

آخرین ها