سریال «آتش سرد» در روزهای پایانی تصویربرداری

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «آتش سرد» روزهای پایانی را سپری می‌کند.

آخرین ها