موزیکال کلبه شادی در تماشاخانه سیمرغ/رمان‌خوانی جواد یحیوی به‌نفع معلولان ذهنی، جسمی و حرکتی

رمان خوانی «ریش‌آبی» با بازی سیدجواد یحیوی و زیبا کرمعلی و به‌نفع معلولان ذهنی، جسمی و حرکتی و هم‌چنین اجرای نمایش موزیکال کلبه شادی دو خبر از تماشاخانه سیمرغ است.

آخرین ها