تهیه کننده برف روی کاج ها: در زمان تحریم نباید فیلم‌هایی ساخته می‌شدند که افکار عمومی را تحریک کنند

  سیدجمال ساداتیان در سال‌هایی که تحریم‌ها سینمای ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده بودند، فیلم‌هایی ساخت که گاه به اکران رسیدند و برخی نیز با فشارهایی در مرحله اکران با سختی‌هایی روبرو شدند. ساداتیان معتقد است سینما به وضوح تحت تاثیر تحریم‌ها بوده است؛ از این منظر که اولا تحریم‌ها موجب شد توجه […]

منیژه حکمت: باید بعد برجام با کمپانی های خارجی وارد مذاکره شویم

به گزارش “سینماسینما” منیژه حکمت درباره سینمای پساتحریم با روزنامه سینما گفت:

آخرین ها