ادی مورفی در «پلنگ صورتی» بازی می‌کند

نقش بازرس کلوزو را در بازسازی فیلم «پلنگ صورتی» ادی مورفی بازی می‌کند.

پلنگ صورتی به رادیو سوینا می‌آید

هومن خیاط در برنامه «روی موج کودک» ماجراهای پلنگ صورتی را تعریف می‌کند.

آخرین ها