افخمی امروز به دادسرای جنایی تهران رفت/ اگر نمی‌رفتم بازداشت می‌شدم

علیرضا افخمی درباره پرونده خودکشی یک نوجوان و به اتهام «تسبیب» صبح امروز به دادگاه رفت.

آخرین ها