واکنش جالب یک منتقد سینما به مرور آثار پوران درخشنده در جشنواره داکا

سینماسینما:بهزاد عشقی منتقد سینما در اینستاگرام خود نوشت: پوران درخشنده در زمانه‌ای که همسازان با قدرت می‌رفتند و در فیلم‌های خود از فئودال‌های زالو صفت، ساواکی‌های خونخوار، بعثی‌های جنایتکار، امپریالیست‌های جهانخوار، انقلابی‌های ایثارگر، ترورهای انقلابی، و در مجموع از خون و خشونت سخن می‌گفتند، دریچه تازه‌ای به سینمای ما گشود: سینمای خانواده، سینمای عشق، سینمای […]

آخرین ها