پس از ناامید شدن از تلویزیون / جعفری جوزانی «پوریای ولی» را کتاب کرد

فیلمنامه «پوریای ولی» به قلم مسعود جعفری جوزانی و با پژوهشگری فتح‌الله جعفری جوزانی و دکتر عبدالکریم یونسی در قالب کتاب منتشر شد.

آخرین ها