فرزاد موتمن :بعد از ساخت پوپک و مش ماشاالله دچار افسردگی شدید شدم

فرزاد موتمن در بخشهایی از مصاحبه خود با زهرا عزیز محمدی در سایت هنر وتجربه حرفهای جالبی زده است .   به گزارش سینما سینما ،فرزاد موتن دراین مصاحبه گفته :از آنجایی که من سینما را خیلی صنعتی یاد گرفته بودم، می‌دانستم ساختن فیلم پرفروش برایم مثل آب خوردن است. بنابراین برای ساختن پوپک و […]

آخرین ها