اولیور استون به «پوکمون گو» حمله کرد / تمرینی برای دسترسی به داده‌ها

اولیور استون کارگردان نامدار که برای اولین بار در جشنواره کمیک کان در سن دیگو حضور یافت، این جشنواره را تحت تاثیر خود قرار داد.

آخرین ها