رئیس انجمن دستیاران فیلمبردار/ توقف قرارداد تیپ در پیچ تصویب شورایعالی تهیه‌کنندگان/ معافیت مالیاتی از عدالت به دور است

رییس انجمن دستیاران فیلمبردار سینما ضمن ناعادلانه خواندن معافیت مالیاتی سینماگران، از توقف قرارداد تیپ در پیچ تصویب شورایعاتی تهیه‌کنندگان انتقاد کرد.

آخرین ها