هنرمند غرق در وسوسه!/ نگاهی به «اتاق نور»

سینماسینما: سایت free speech film festival مطلبی را درباره فیلم «اتاق نور» به کارگردانی پویا عاقلی زاده منتشر ساخته که ترجمه آن را در زیر می خوانید:

آخرین ها