متن تأثیرگذاری که در برنامه «نود» درباره آتش نشانان خوانده شد

پژمان راهبر در صفحه اینستاگرام خود متنی را که دیشب در برنامه «نود» خوانده شده بود، منتشر کرد. 

آخرین ها