کارگردان ۹۱ ساله ستاره‌دار شد/ لینا ورت‌مولر در پیاده‌روی مشاهیر

لینا ورت‌مولر کارگردان سرشناس ایتالیایی در پیاده‌روی مشاهیر هالیوود ستاره‌دار شد.

آن هاتاوی هم در پیاده‌روی مشاهیر هالیوود صاحب ستاره شد

آن هاتاوی، بازیگر برنده جایزه اسکار در پیاده‌روی مشاهیر هالیوود صاحب ستاره شد.

آخرین ها