«خودکشی به سبک نیچه» روی میز تدوین حمید نجفی‌راد

تدوین فیلم کوتاه «خودکشی به سبک نیچه» توسط حمید نجفی‌راد در حال انجام است و به زودی وارد مراحل بعدی برای آماده‌سازی می‌شود.

پایان «خودکشی به سبک نیچه» در شهرک سینمایی غزالی

فیلمبرداری فیلم کوتاه «خودکشی به سبک نیچه» که چندی پیش در شهرک سینمایی غزالی آغاز شده بود، به پایان رسید.

آخرین ها