سرگشتگی و عشق نوجوانی در «پیتزای شیرین بیان»

سینماسینما، نوشته‌ی کریستی لمایر*، مترجم: ماریا تابع‌بردبار

سازمان حقوق آسیایی‌ها مطرح کرد/ فیلم جدید پل توماس اندرسون نژادپرستانه است

سازمان حقوق آسیایی‌ها می‌گوید «پیتزای شیرین بیان» نژادپرستانه است و باید از رقابت‌های سینمایی کنار گذاشته شود.

آخرین ها