یادداشت پیروز کلانتری برای مستند «شاهزاده»/ جلیل شاهزاده نیست

عطش پی بردن به راز آن چهره و نگاه آرام تا پایان فیلم با من باقی ماند.

گفت‌وگو با کیارستمی/درباره مرگ و جهان فکری خالق «طعم گیلاس»

پیروز کلانتری دنیا دارد گفت‌وگویش با کیارستمی را به سرمنزل مقصود خود می‌رساند و گفت‌وگوی ما با کیارستمی تازه دارد آغاز می‌شود! واقعیتی از قرار تلخ – و با نگاهی و در روایتی متفاوت، شیرین – که در روزها و ماه‌های آتی، در غیاب و حضور توأم او، به‌مرور و لایه‌به‌لایه آشکار می‌شود.

آخرین ها