اعلام اسامی آثار راه یافته به «نهمین جشن فیلم کوتاه»

صبح امروز ۲ مردادماه در نشستی، اسامی فیلم های کوتاه «نهمین جشن فیلم کوتاه» اعلام شد.

آخرین ها