بازیگر فیلم برنده نخل طلا درگذشت

«چارلبی دین» بازیگر فیلم برنده نخل طلا «مثلث غم» درگذشت.

آخرین ها