معرفی هیات داوران جشنواره ویژه کن

هیات داوران جشنواره ویژه کن ۲۰۲۰ که به مدت سه روز در ماه اکتبر برگزار می شود، معرفی شد.

گام نخست در اکران جهانی آخرین فیلم عباس کیارستمی

 امتیاز اکران آخرین فیلم عباس کیارستمی در آمریکای شمالی و انگلستان به شرکت یانوس فیلم (Janus Films) واگذار شد.

آخرین ها