کسی از عروسک های ایرانی خبر داره؟ نگاهی به سرنوشت عروسک های محبوب تلویزیون

هادی و هدی را یادتان می آید؟ چاق و لاغر را چطور؟ کسی از عروسک های دوست داشتنی تلویزیون خبر دارد؟ آق بابا، خاله قورباغه، مخمل، گل باقالی خانم، سنجد، دون دون و حتی کمی جوان تر و امروزی تر، مجید دلبندم، عروسک چرا و… . کجا هستند؟ اگر ذره ای از آنچه در دنیای […]

آخرین ها