تام کروز جا ماند؛ روس‌ها تریلر اولین فیلم ساخته‌شده در فضا را منتشر کردند

روس‌ها با انتشار تریلر فیلم «چلنج» یا «چالش» نشان دادند که برای ساخت اولین فیلم در فضا از دیگران جلوتر هستند.

آخرین ها