ظرفیت‌های مشترک سینمای ایران و چین بررسی شد

ظرفیت‌های مشترک سینمای ایران و چین در نشستی تخصصی با حضور رئیس فرهنگستان هنر و سفیر چین در تهران بررسی شد.

آخرین ها